Ako na samonivelačnú podlahu

Samonivelačná podlaha je vhodná či už na vyrovnanie podkladu, pod podlahové krytiny (napr. dlažba, parkety, koberce, epoxidy...) alebo ako finálna povrchová úprava. 

V našej ponuke máme 3 samonivelačné materiály, ktoré sme dlhodobo vyvíjali tak, aby nadchli aj tých najnáročnejších realizátorov. 

ST BASE 250 je samonivelačný vyrovnávací poter, určený na vyhladzovanie nerovností, predovšetkým betónových podláh a spádových vrstiev, ako podklad pod podlahové krytiny.

ST INDUSTY 300, samonivelačná vyrovnávacia hmota pod priemyselné stierky a syntetické podlahy je poterová zmes s vysokým obsahom oxidu hlinitého, plniva a špeciálnych prísad. 

ST INDUSTY 400 je samonivelačná hmota pre priemyselné podlahy. Je vhodná ako finálna povrchová úprava. ,

Podklad

Najdôležitejšia je príprava podkladu. Podklad musí byť čitý, suchý, pevný, nosný (pevnosť v tlaku min. 20MPa) zbavený prachu, náterov, zvyškov odformovacích prostriedkov, výkvetov a nesmie byť vodoodpudivý a zmrznutý. 

Väčšie priehlbiny je potrebné najskôr vyrovnať a následne napenetrovať penetráciou PRIMER.

Penetráciu naniesieme na povrch postrekovačou alebo kanvou s ružicou tak, aby sa na ploche nevytvárali kaluže. Zapracováva sa mäkkým zmetákom. Správne ošetrený podklad sa vyznačuje hladkým a lesklým povrchom, ktorý zabezpečuje dobrú roztekavosť a priliehavosť materiálov. Penetráciu necháme vyschnúť 24 hodín. Teplota PRIMERu a prostredia je v rozmedzí +5 až +25°C. 

Aplikácia

Suchú zmes je potrebné zmiešať s čistou vodou v stanovenom pomere (uvedené na obale samonivelačného materiálu, alebo v technickom liste). Vždy nasypte materiál do vody (nikdy nie vodu do materiálu). Zmes miešajte miešadlom na vŕtačke pri nízkych otáčkach (max. do 500 ot./min.) Po 2 - 3 min. miešania sa malta nechá 1 min. odstáť a môže sa ihneď spracovávať. Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20-30cm. 

 

Čerstvo nanesený materiál roztiehneme pomocou zubovej stierky alebo hliníkovej laty prípadne hladidla. Pre zvýšenie kvality povrchu použijeme nivelačný valec, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná. Dĺžku hrotu valčeka volíme podľa hrúbka vrstvy - max 30mm. POZOR! Podlahu valcujeme v smere nalievania.