STOP vlhkým stenám

Vzlínajúca vlhkosť

Vzlínajúca vlhkosť je najčastejším dôvodom poškodenia muriva, s ktorým sa stretávame. Následky sú obvykle zreteľne identifikovateľné prostredníctvom odlupovania omietky, poškodených škár a tehál, ale aj soľnými výkvetmi a rastom rias a plesní. V priebehu času vzlínajúca vlhkosť v kombinácii s kontamináciou soľami a poškodením mrazom, môže zničiť štruktúru muriva. S prihliadnutím na zníženú životnosť takýchto budov, vzlínajúca vlhkosť spôsobuje každý rok vysoké finančné škody.

Ako vzlínajúca vlhkosť poškodzuje murivo

V murive, ktoré je napadnuté vzlínajúcou vlhkosťou, je vlhkosť neustále prenášaná nahor pomocou kapilár. Tento proces obvykle vedie k zvýšeniu koncentrácie solí na povrchu. K najväčšiemu odparovaniu vody dochádza v oblasti medzi suchou časťou (vrcholom) a vlhkou časťou steny (spodkom). V týchto oblastiach sa vyskytuje najčastejšie prvá známka poškodenia.
Existuje mnoho zdrojov, z ktorých sa môže voda dostať do stien, ako napr. z dažďa, z podzemnej vody alebo kondenzácií. Tiež presakujúce odkvapové zvody alebo drenážne rúrky môžu byť zdrojom vody. Pokiaľ je voda, ktorá sa vsakuje do steny, nepretržite doplňovaná, nastáva pravidelný transport vody prostredníctvom kapilár v materiáli budovy. Voda stúpa nahor proti gravitácii z dôvodu mechanizmu nazývaného kapilárnej akcie.

Riešenie

Ak ste čo i len trochu zručný, bojovať proti vzlínajúcej vlhkosti dokážete aj bez pomoci odborníka a my vám ukážeme ako na to. 

Krémová injektáž je injektážny systém pre odstránenie kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. Systém sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou pri zachovaní efektívneho výsledku pri odstránení vlhkosti z konštrukcie. 

ResiInjekt Cream je tixotropizovaná zmes organicky modifikovaných silanov a siloxanov na báze SMK, ktoré obvykle obsahujú organické nosiče alebo vodu. Zjednodušene môžeme povedať, že injektážny krém je silikónová mikroemulzia (SMK) so zahustenou - tixotropizovanou konzistenciou priamo pripravená k okamžitému použitu, bez potreby ďalšieho riedenia. Vzhľadom ku krémovitej konzistencii sa otvory do muriva vŕtajú rovno ( v horizontálnej rovine) a krém nie je potrebné injektovať tlakovo. 

Krémy sa do injektážnych otvorou plnia pomocou aplikačnej pištole Cream, alebo tlakovou injektážnou pumpom InjektPump Cream. Penetračná schopnosť krému v murive je vďaka malej veľkosti častíc veľmi dobrá. Krém nanesený do otvorov je v murive naďalej transportovaný vzlánajúcou vlhkosťou a vytvorená hydrofóbna clona je veľmi účinná. 

Aplikačný postup

Aplikácia pomocou injektážnej pumpy InjektPump Cream 

1. Vŕtanie otvorov v osovej a výškovej vzdialenosti

Vŕtanie otvorov   Vŕtanie otvorov

 

2. Čistenie otvorov

Čistenie otvorov

3. Naliatie krému do pumpy

Naliatie krému do pumpy

4. Injektáž krému do vrtu

Injektáž krému

Pre jednoduchšie pochopenie prikladáme aj videonávod.

V prípade, že  budete potrebovať s čímkoľvek poradiť, pokojne sa na nás obráťte, či už na telefónnom čísle +421 905 615 520, alebo v chate, prípadne maily.